VPS Webhosting Free Domain Name How do .tk Freenom Setup .cf, ml, ga, com, Domain 000Webhost.com How to create a website or blog for free? Welcome to my blog I am here today a new topic you read my previous post? today I give a "lesson" new and making setup a domain in "000webhost.com." First we need to login or register for a new account at: www.000webhost.com and register a domain name that are provided free or at 000webhost www.freenom.com go and sign up to a new domain. I would recommend solved a "domain under" as early in your account 000webhost.com for free acktivizuar "free hosting". Quote "It is only for a while." Now do not close this tab and that of the Prophet open, open another tab and go to "https://freenom.com" log in or register .tk domain, ml, ga, cf. (Freenom.com new account) Once you have registered your domain Now go to manage your domains in freenom. Once you have gone Menage domains in www.freenom.com Sign in: 000webhostcom again. Now view your account information 000webhost.com How to Setup Freenom, tk, ml, ga, cf Domain to 000Webhost.com It would seem as thatthe now we have to get the domain information from it and fill in freenom.com As you can see my data "click" go to cpanel "then" Accunte DETALS " Showing results will " ns01.000webhost.com 31.170.167.6 ns02.000webhost.com 31,170,164,248 " Now we're going to fill this in freenom. Now go back to freenom.com tab. Now click Register data (dns) How to Setup Freenom, tk, cf, ml, ga, Domain to 000Webhost.com Adhesive and data will be available as follows on the screen shoot: Now you can see that there are three countries in the data (dns) Register modify rub So you can subscribe edit and delete data (dns) from here. freenom glue records Now take the first record. ns01.000webhost.com 31.170.167.6 And fill it in the register as below picture. register a glue record Now take the second data and fill it again in the registry. See below picture. register a glue record registered a record (dns) So we have done so far go in 000webhost.com and create an account with a custom domain and give your data domains (dns) have registered. You can check your domain 000webhost.com.   Admin: inc-seo 2016 http://seo123.ml http://theseo123.blogspot.com

Webhosting Domain Name VPS pagesë
Si të  bëjm Setup Freenom .tk .cf , ml , ga ,com ,Domain në 000Webhost.com

Si Te krijojmë Nje uebsajt apo blog Falas?

Mirë se vini në blogun tim unë jam këtu me një temë të re sot e keni lexuar postin tim të mëparshëm?

sot unë jap një  "mesim" të ri për të bëre setup një domain  në :  "000webhost.com."
Së pari ne duhet të identifikohuni ose regjistrohuni për një llogari të re në :www.000webhost.com dhe regjistro  një emër domain që janë dhënë Falas në 000webhost ose shkoni në www.freenom.com dhe regjistrohuni për një domain të ri. Unë do të rekomandoja  zgjidhi një" domain nën " si fillim në 000webhost.com për acktivizuar llogarinë tuaj falas "hosting pa pagese".

Citim "Kjo është vetëm për pak kohë".

Tani nuk e mbyllni këtë tab dhe atë  e lem të hapur , hapim një tab tjetër dhe  shkojmë në "https://freenom.com"  identifikoheni ose të regjistroheni domain .tk , ml ,ga ,cf. (Llogari te re ne freenom.com)

Pasi ta keni regjistruar domain tuaj

Tani shkoni për të menaxhuar domains tuaj në freenom.

Pasi te keni shkuar në menage domains në www.freenom.com

Hyr në :000webhostcom ,  përsëri.
Tani të parë informacionin e llogarisë tuaj në 000webhost.com
How to Setup Freenom ,tk,ml ,ga ,cf Domain to 000Webhost.com
Ajo do të duket si thatthat tani ne kemi për të marrë informacion domain nga ajo dhe do të mbushin në freenom.com
Siç mund ta shikoni të dhënat e mia" kliko "go to cpanel " pastaj në "Accunte Detals"

Do te shfaqen rezultatet "
ns01.000webhost.com
31.170.167.6
ns02.000webhost.com
31.170.164.248 "
Tani ne jemi duke shkuar për të mbushur këtë në fushën freenom.
Tani të kthehemi në tab freenom.com.
Tani klikoni dhënat Regjistrohuni ( dns)
How to Setup Freenom ,tk ,cf,ml , ga ,  Domain to 000Webhost.com
Dhe të dhënat ngjitës do të jetë e hapur si më poshtë në ekran xhiruar:
Tani ju mund të shihni se ka tre vende në të dhënat e ( dns )
Regjistrohu
modifikoj
fshij
Kështu që ju mund të regjistroheni modifikoni dhe fshini të dhënat (dns) nga këtu.
freenom glue records
Tani të marrë rekordin e parë.
ns01.000webhost.com
31.170.167.6
Dhe do të mbushin atë në regjistër si më poshtë në foto.
register a glue record
Tani të marrë të dhënat e dytë dhe plotëso atë përsëri në regjistër. Shih më poshtë foto.
register a glue record
regjistruar një rekord të (dns)
Pra, ne e kemi bërë këtë tani shkojnë në 000webhost.com dhe për të krijuar një llogari me një domain me porosi dhe të japin domains tuaj me të dhënat (dns)  keni regjistruar më parë.
Ju mund të kontrolloni domain tuaj për 000webhost.com.

Admin: inc-seo 2016

http://seo123.ml

http://theseo123.blogspot.com

 

 

1 comments:

 
Titulli i Blogut cha0s-KhC © 2016-2017. All Rights Reserved Seo123.ml seo123.ml
Top