Ndertoni një web faqe  e cila permbane foto tekstet si me poshte: emrin tuaj me ngjyre (jeshile ) dhe (font tahoma. ) Nje paragraf me 4-5 fjali ku seicila prej tyre ka nje format ndryshe.

Shembujt më posht jan tregusi më i mirë për këtē.


<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Ushtrim 1</title>

<head>

<body>

  <font size="3" color="green" face="tahoma"> Shkruaj Emrin Tuaj ! </font>

  <p align="left">

     <font color="blue" face="Arial" > 

      <i> HTML eshte nje gjuhe shenjash te cilat na  lejojne te shfaqim nje permbajtje te pasur me  elemente te ndryshme.</i>

      </font>

      </p>

   <br/>

  <p align="center" >

     <font color="red" face="Georgia" >

      <b>HTML perdoret per te krijuar dokumente me strukture <i>HyperText</i>.

      </font>

    </b></p>

    <br/>

  <p align="right"  >

     <font color="aqua" face="Comic Sans MS" >

      <u>Dokumentet HTML quhen "web pages".</u>

     </font>

     </p>

   <br/>

  <p align="center"  >

   <font color="#710242" face="Trebuchet MS" >HTML eshte aktualisht ne versionin 4.01 dhe versione te reja 5.0 html5 ,dhe do te vazhdoj te ofroj  vecori te avancuara per te krijuar faqe me permbajtje me te pasur.</font>

   </p>

 <br/>

</body>

</html>Rezultati:

 

SHKRUAJ Emrin Tuaj !

HTML eshte nje gjuhe shenjash te cilat na lejojne te shfaqim nje permbajtje te pasur me elemente te ndryshme.


HTML perdoret per te krijuar dokumente me strukture HyperText.


Dokumentet HTML quhen "web pages".


HTML eshte aktualisht ne versionin 4.01 ,dhe versione te reja 5.0 html5 dhe do te vazhdoj te ofroj vecori te avancuara per te krijuar faqe me permbajtje me te pasur.

 

Ushtrim 2:

 

Afishoni ne nje faqe web nje imazh me border me madhesi 2 dhe gjeresi dhe lartesi 200.

 

 <img src="http://seo123.ml?revision=20"                                                          alt="Internet connection failed. Image missing." border="2" width=200 height=200 /> 

 

Rezultati:

 

Internet connection failed. Image missing.

 

Ushtrim 3:

 

Ndertoni nje faqe web ku te ruani profilin Tuaj ne formen e nje CV te shkurtuar. Vendosni aty nje foto Tuajen.Perdorni headings dhe paragrafet.Perdorni tagun <a> per  te krijuar nje lidhje me profilin tuaj nefacebook ose linkedin. Perdorni listat per te ilustruar njohurite tuaja kompjuterike dhe te gjuheve te huaja(gjuha sqarimi psh anglisht shume mire, si ne llojin e trete te listave).

 

 


<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>CV</title>

<head>

<body>

  <center><h1><u>programer source code</u> </h1></center>

  <br/>

 <img align="left" border=1 src="images.jpg" width=50 height=50/><br/>

 <div>

 <div>

 <br/>

 <h2> Te dhenat personale: </h2>

 <p><b>Emri</b>: <i>Your Name</i></p>

 <p><b>Mbiemri</b>: <i>Your Lastname</i></p>

 <p><b>Ditelindja</b>: <i>dd.mm.yyyy</i></p>

 <p><b>Email</b>: <i>email@seo123</i></p>

 </div>

 <div>

 <br/>

 <h2> Njohurite Kompjuterike: </h2>

 

 <ul>

<li>Viti I-re

<ol type="1">

<li>gjuha C</li>

<li>struktura te dhenash</li>

</ol>

</li>

<li>Viti II-te

  <ol type="a">

<li>C++</li>

<li>Java</li>

  </ol>

</li>

<li>Viti III-te

  <ol type="i">

<li>Programim Web series </li>

  </ol>

</li>

 </ul>

 </div>

 <div>

<h2> programi: </h2>

<ul>

<li> lidhja1 </li>

<li> lidhja2 </li>

<li> lidhja3 </li>

</ul>

 </div>

 <div>

  <h2> Kontakt: </h2>

  Kontakto ne <a href="www.facebook.com/"> Facebook</a>   dhe ne  <a href="www.linkedin.com/"> LinkedIn</a> .

 </div>

 

 </div> 

  

</body>

</html>

 

Rezultati:


Curriculum Vitae


Te dhenat personale:


Emri: Your Name

Mbiemri: Your Lastname

Ditelindja: dd.mm.yyyy

Email: email@seo123.mlNjohurite Kompjuterike: • Viti I-re

  1. gjuha C

  2. struktura te dhenash • Viti II-te

  1. C++

  2. Java • Viti III-te

  1. Programim Web series


Programim: • Lidhja1

 • Lidhja2

 • Lidhja3
0 comments:

Post a Comment

 
Titulli i Blogut cha0s-KhC © 2016-2017. All Rights Reserved Seo123.ml seo123.ml
Top