Çfarë është një Domain


Çfarë është një Domain

Çfarë është një Domain
Çfarë është një Domain? – Emërtimi i domainit tregon adresën tënde në internet. Ndryshe nga emri real, përcaktimi i emrit të domainit (ose të disa domaineve) nuk përbën vështirësi.
Emërtimi i domainit përbëhet nga dy pjesë: Emri i hostit dhe emri shtesë. Për shembull te Yahoo.com, ‘Yahoo‘ është emri i hostit, dhe ‘.com‘ është emri shtesë.
Përveç emrave .com, .net, dhe .org të cilët janë janë emërtime të përgjithshme, çdo shtet mund të ketë emrin e vet shtesë përkatës që rrjedh nga emri i vet shtetit. Për shembull .al për Shqipërin, .co.nz për Zelanden e Re (New Zealand), ndërsa co.uk për Mbretërinë e Bashkuar (United Kingdom). Edhe SHBA-ja (United States) ka shtesën e vet .us, por kjo e fundit nuk para përdoret shpesh

0 comments:

Post a Comment

 
Titulli i Blogut cha0s-KhC © 2016-2017. All Rights Reserved Seo123.ml seo123.ml
Top